Program lokalopvisning 17/3-2018
Indgang åbner kl. 11.00
Publikumbilletter koster 50 kr.
Gymnaster og børn under 12 år kommer gratis ind.


12.00 – Fælles indmarch
12.10 – Spilopperne (Katrine, Jeannie, Mette, Julie og Josephine)
12.25 – DGI Storstrømmen Junior-Ynglinge REP holdet
12.45 – Fiduserne (Therese, Agnete, Caroline og Iben)
13.00 – Juniormix (Aske, Ane, Alma og Mads)
13.15 – Minirytme (Therese, Iben og Signe)
13.25 – DGI Storstrømmen Mini-Rep holdet
13.45 – SALTOSHOW og derefter LEG PÅ REDSKABER
14.15 – Stjernenerne (Beth, Tinie, Marie, Olivia og Klara)
14.35 – Aspiranterne (Mie, Beth, Katrine og Emmeli)
14.50 - Ræs&Fræs (Laura, Iben og Stine)
15.00 – Talentfabrikken (Stine, Linette)
15.20 – Tumlastik (Marianne)
15.35 – Seniormix (Stine, Lizette og Tine)
15.45 - Instruktøroverraskelse
Ca. 15.50 Fælles udmarch
 
 
Velkommen til Faxe Idrætsforenings generalforsamling den 19. marts
 
Kom til Generalforsamling i Faxe Idrætsforening
Der afholdes generalforsamling i Faxe Hallernes cafeteria,
Mandag d. 19. marts 2018 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne kan ses på faxegymnastik.dk
1. Valg af dirigent + 2 stemmetællere
2. Formandens beretning + evt. udvalgsformændenes beretninger
3. Fremlæggelse af det reviderede og godkendte regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen i henhold til § 6
6. Valg af revisorer og revisor suppleant
7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet skal være formanden skriftligt i hænde senest d. 11. marts 2018
Tilmelding skal ske til sekretær Tine Tange Beuchert på e-mail: tinetange@gmail.com
Generalforsamlingen i F.I.F bliver varslet på hjemmesiden, på mail til medlemmerne og på Facebook. 
 

 

DATOOVERSIGT

Vi har forsøgt at lave en oversigt over dage med gymnastik i den kommende tid. Informationerne vil blive uddybet af instruktørene på de enkelte hold. 
 
24. februar Generalprøve i Faxe Hallen lørdag mellem 8.30-15.30. 
10. marts DGI Landsdels opvisning Faxe Hallen 
11.marts DGI Landsdels opvisning Arena Næstved 
12. - 20. Marts Sidste træning på holdene. 
17.marts Lokal opvisning Faxe Hallen kl. 11 - 16. Den store afslutningsfest med fælles indmarch og fællesserie. (Opvisning starter kl 12.)
19.marts Generalforsamling i cafeteriet kl. 19 for forældre, instruktører, teenagere og alle andre, der gerne vil påvirke foreningens udvikling. 
23.marts GymastikGalla i Maribohallerne FOR UDTAGEDE HOLD
25.marts Mini Galla i Haslev Hallerne FOR UDTAGEDE HOLD (6 - 12 årige) 
April Sommerhold starter

Medlemslogin

  
 
 
Det bobler med fritidsinteresser i Faxe Kommune. Med Boblberg.dk får du en unik mulighed for at søge efter andre at dele netop dine interesser med, hvad enten du søger en at dyrke motion med, en ekstra frivillig eller en læseklub kan du søge efter det på www.boblberg.dk

Borgerportalen er ganske uforpligtende at bruge og er et tilbud for at få flere borgere til at være aktive og mere social i Faxe Kommune. Med blot få klik har du oprettet en bruger på Boblberg.dk og har adgang til de aktiviteter og tilbud, som andre borgere har lagt op. Du har også straks mulighed for at oprette bobler med dine interesser, som du gerne vil dele med andre.
Faxe Idrætsforening | CVR: 30269004 | Solvænget 22, 4640 Faxe - Danmark | Tlf.: 20283217