Generalforsamling 2019

Der afholdes generalforsamling i Faxe hallens cafeteria:
Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.00
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.:
1. Valg af dirigent + 2 stemmetællere
2. Formandens beretning + evt. udvalgsformændenes beretninger
3. Fremlæggelse af det reviderede og godkendte regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen i henhold til § 6
6. Valg af revisorer og revisor suppleant
7. Eventuelt
 
Forslag som ønskes behandlet skal være formanden skriftligt i hænde senest d. 19. marts 2019.
 
Tilmelding skal ske til sekretær Jeannie Christiansen på e-mail: Jeannie15@live.dk
 
Generalforsamlingen i F.I.F. bliver varslet på hjemmesiden, på mail til medlemmerne og på Facebook. Med venlig hilsen Bestyrelsen.
Faxe Idrætsforening | CVR: 30269004 | Solvænget 22, 4640 Faxe - Danmark | Tlf.: 20283217